Glavni cilj BPE Consultinga jeste da bude uz svoje klijente, sadašnje i buduće, da pruži podršku kompanijama koje već posluju u Srbiji, ali i da pomogne kompanijama koje tek dolaze ili se spremaju da uđu  po prvi put na srpsko tržište.