Euroconsulting d.d. je privredno društvo iz Rijeke, Hrvatska, odnovano još 1995. godine, s ciljem da pruži podršku kompanije u procesu internacionalizacije i da pomogne kompanije koje nameravaju da započnu poslovanje u Hrvatskoj.

  1. Usluge koje pruža Euroconsulting su sledeće:
  • pružanje informacija neophodnih za upoznavanje i prilagođavanje u zemlji;
  • podrška pri izradi i realicaziji due diligence;
  • podrška pri traženju poslovnih i strateških partnera;
  • izrada business planova;
  • podška pri vođenju poslovnih i poreskih knjiga (obračun zarada i prihoda fizičkih lica);
  • izrada bilansa i finansijskih izveštaja, periodičnih i godišnjih.

Misija Euroconsulting sastoji se u tome da pruži svojim klijentima usluge visokog kvaliteta, garantujući kompanijama pravilno ispunjenje svih knjigovodstvenih, poreskih i administrativnih obaveza, pružajući im istovremenu pomoć pri donošenju strateških odluka, i predstavlja siguran oslonac svojim kljentima.
read more >>

 

euroconsulting