BPE Consultinga nudi kompanijama čitav niz usluga, koje mogu biti podeljene u sledeće grupe:

 

Osnivanje društva i druge poslovne promene

Naša usluga u ovoj oblasti sastoji se u neograničenoj podšci klijentu pri osnivanju privrednog subjekta u Srbiji, zatim pri sprovođenju svih poslovnih promena, uključujući i problematike vezane za odnose s privatnim i državnim institucijama.

Usluga obuhvata i izradu kompletne statutarne dokumentacije, njihovo podnošenje i prijavu kod svih nadležnih organa.

Poslovno savetovanje

BPE Consultinga Vam garantuje personalizovanu i potpunu podršku prilikom izrade i sastavljanja poslovnih ugovora, iz domenta poslovanja Klijenta. Zahvaljujući našem timu, u stanju smo da zadovoljimo sve potrebe klijenata, i da vešto organizijemo njihove odnose s kupcima i dobavljačima, kako bi se posvetili svom core businessu.

Usluga obuhvata izradu različitih tipova dvojezičnih ugovora.

Poresko savetovanje

BPE Consultinga nudi širok spektar usluga iz obasti administrativnog i poreskog upravljanja društvom, zadovoljavajući na taj način različite potrebe klijenata i svih njihove zahteve, u cilju da im se približe lokalna regulativa i procedure, i sve njene specifičnosti.

U stanju smo da vam pružimo podršku u sledećim oblastima:

 • priprema i izrada dokumentacije vezane za međukompanijska kretanja (Transfer Pricing)
 • Tax planning, domaće i međunarodno
 • odnosi s lokalnim poreskim institucijama, vezanim za poslovanje društva.

Knjigovodtsvo, bilansi i due diligence

Način vodjenja poslovnih knjiga je evoluirao tokom godina, i sada pored znanja iz oblasti knjigovodstva potrebna je i veština analiziranja i tumačenja podataka. BPE Consultinga primenjuje efikasan, efektan i proaktivan pristup rešanju problema, pružajući neophodna tumačenja i pojašnjenja vezana za dokumentaciju i ispunjenje svih uslova postavljenih od strane nadležnih organa (Poreska uprava i Agencija za privredne registre).

Usluge:

 • Vođenje poslovnih knjiga, dnevno knjiženje
 • Obračun i podnošenje PDV prijava
 • Vođenje svih neophodnih knjiga i dnevnika
 • Izrada periodičnih i godišnjih statističkih izveštaja
 • Popunjavanje i podnošenje godišnjih poreskih prijava
 • Due diligence

Poslovna i knjigovodstvena analiza – Pružamo vam uslugu izrade preciznih analiza, mesečni, periodičnih i godišnjih izveštaja o poslovanju društva, u zavisnosti od hitnosti i rokova definisanih od strane Države, a koji se odnose na pravilno i uredno vođenje poslovnih knjiga i tačnost pojedinačnih poslovnih transakcija. Izveštaji se mogu izradi i na stranom jeziku, na zahtev klijenta.

Obračun zarada

BPE Consultinga pruža uslugu mesečnog obračuna zarada, obračun pripadajućih poreza i doprinoa, kao i izradu odgovarajućih poreskih prijava.

Usluga obuhvata i obračun drugih prmanja fizičkih lica (zakonski zastupnici, ugovor o delu, zakup, poljoprivrednici).

BPE Consultinga je Vaš partner od poverenja pri izrada i podnošenju godišnjih poreskih i drugih prijava, kao i pri poreskim i drugim kontrolama i inspekcijama.

Business plan

Širok spektar usluga koje nudimo obuhvata takođe i izradu business planova, godišnjih i višegodišnjih, po potrebi klijenta, pružajući čvrstu i pravu pomoć pri obavljanju delatnosti kompanije.

Istraživanja na zahtev klijenta

Stojimo Vam na raspolaganju  i u sledećim situacijama:

 • izrada mišljenja pro veritate,
 • analiza određenih sektora i delatnosti na zahtev klijenta,
 • posebna istraživanja (po oblasti, po proizvodu, po državi, td.).

Pravne usluge

Naš Studio sarađuje sa više advokatskih kancelarija, i na taj način, u mogućnosti smo da pružimo najbolji odgovor na pitanja naših Klijenata, u zavisnosti od prirode njihovih zahteva i problematika. Na ovaj način, pružena usluga je personalizovana i visokog kvaliteta.